Ο ΙΑΤΡΟΣ

Αποκατάσταση της αισθητικής ζώνης με οδοντικά εμφυτεύματα και οστικό μόσχευμα με χρήση Platelet-rich plasma (Prp) και Platelet- rich Fibrin (Prf)

Διαβάστε το άρθρο